SYSTÉM KVALITY

   Systém kvality je certifikovaný prideleným certifikátom BVQI podľa normy na systém kvality 
ISO 9001:2000 pre inžinierske stavby, technické, technologické a energetické vybavenie budov.