FOTOGALÉRIA

Kotolne

Regulačné  stanice plynu

Dielenská výroba

Horúcovodné šachty

Vonkajšie rozvody horúcovodu a tepla

Výmenníkové stanice

INÉ