Spoločnosť T.P.K. s.r.o.

vznikla a bola zapísaná do Obchodného registru na sklonku roku 1999 ako 100% súkromnou spoločnosťou.Jej riadiaci a tvoriví pracovníci využívajú cenné skúsenosti získané počas dlhoročného pôsobenia v energetike v obore kurenárstva, plynárenstva, merania a regulácie. Všetko čo robíme je zamerané na úspory tepelných a iných druhov energií pri výrobných činnostiach a zabezpečovaní priemyselných a iných objektov. Naše technické riešenia, štúdie a produkty slúžia zákazníkom na dodávky tepla a teplej úžitkovej vody v občianskych, bytových a priemyselných objektov. Cieľom v tejto činnosti je komplexné zabezpečenie celej dodávky stavby od vypracovania štúdie s ekonomickým vyhodnotením, vypracovania projektovej dokumentácie, odbornou montážou a v neposlednej rade i so zabezpečením servisu a komplexnej starostlivosti o hotové dielo.Dlhoročné profesionálne skúsenosti pracovníkov T.P.K. s.r.o. a naše referencie sú zárukou kvality, dodržania termínov a v neposlednom rade Vašej spokojnosti.Veríme že i Vy rozšírite množstvo našich spokojných zákazníkov a presvedčíte sa o kvalitách spoločnosti, ktorá je tu pre Vás.


Služby

- dodávka a montáž kotlov pre teplovodné, horúcovodov a parné kotolne včítane horákov
- dodávka a montáž kotlov pre biomasu /drevnú štiepku a pod./
- dodávka a montáž tepelných čerpadiel
- dodávka a montáž výmenníkov a výmenníkových staníc
- dodávka a montáž regulačných staníc plynu
- dodávka a montáž pred izolovaných potrubných oceľových a plastových systémov pre vodu a TÚV
- dodávka a montáž oceľových a plastových potrubných systémov pre plynovody
- dodávka a montáž armatúr pre média voda, para, plyn, vzduch a geotermálna voda
- dodávka montáž a opravy systémov merania a regulácie
- dodávka a montáž úpravni vody
- dodávka a montáž doplňovacích zariadení
- dodávka montáž a oprava vyhradených elektrických zariadení
- opravy a rekonštrukcie vyhradených tlakových zariadení
- revízie a skúšky vyhradených plynových zariadení
- revízie a skúšky kotlov a tlakových nádob a periodické skúšky
- vykonávanie inžinierskych stavieb
- vykonávanie priemyselných stavieb
- vykonávanie bytových a občianskych stavieb
- vykonávanie činnosti stavbyvedúceho pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb
- vykonávanie stavebného dozoru
- výroba a distribúcia elektrickej energie a tepla
- zabezpečenie kompletnej projektovej dokument. pre celé dielo
- poskytovanie voľných kapacít montážnych skupín
- a ďalšie činnosti v zmysle obchodného registra


TPK s.r.o. | Všetky práva vyhradené 2019
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!