O nás

Naša spoločnosť vznikla a bola zapísaná do Obchodného registra v decembri roku 1999 pod názvom T.P.K. s.r.o.

Zaoberáme sa rekonštrukciou a výstavbou nových plynových, teplovodných, parných kotolní a kotolní na biomasu, obnovou odovzdávacích staníc tepla i meraním a reguláciou, činnosť stavbyvedúceho a vykonávanie projektového manažmentu v zmysle obchodného registra.

 

T.P.K. s.r.o. vykonáva všetky činnosti v zmysle Obchodného registra.

Riadiaci a tvoriví pracovníci využívajú cenné skúsenosti získané počas dlhoročného pôsobenia v energetike v obore kúrenie, plyn, meranie a regulácia.


Všetko čo robíme je zamerané na úspory tepelných a iných druhov energií pri výrobných činnostiach a zabezpečovaní priemyselných a iných objektov.

Naše projekty-technické riešenia sa opierajú o profesionálne inžinierske štúdie.

Komplexne zabezpečujeme dodávku stavby od vypracovania štúdie s ekonomickým vyhodnotením, vypracovania projektovej dokumentácie, odbornou montážou a v neposlednej rade i so zabezpečením servisu a celkovej starostlivosti o hotové dielo.


Naše technické riešenia, štúdie a produkty slúžia zákazníkom na dodávky tepla a teplej úžitkovej vody v občianskych, bytových a priemyselných objektov.


Cieľom v tejto činnosti je komplexné zabezpečenie celej dodávky stavby od vypracovania štúdie s ekonomickým vyhodnotením, vypracovania projektovej dokumentácie, odbornou montážou a v neposlednej rade i so zabezpečením servisu a komplexnej starostlivosti o hotové dielo.


Dlhoročné profesionálne skúsenosti pracovníkov T.P.K. s.r.o. referencie sú zárukou kvality, dodržania termínov a v neposlednom rade Vašej spokojnosti.